Resideualforbrug

Information

Residualforbruget offentliggøres, således at el-leverandører/balanceansvarlige, der leverer el til forbrugere i Hjerting Transformatorforenings område har mulighed for at anvende oplysningerne i forbind-else med planlægning af el-indkøb.

 

Residualforbruget beregnes for hver time og består af det samlede forbrug i Hjerting Transformatorforen-ings netområde fratrukket forbruget hos alle fjernaf-læste forbrugere.

 

For forbrugere med et årsforbrug over 100.000 kWh fastlægges forbrugsprofilen ved at forbruget fjern-aflæses time for time og én gang i døgnet sendes til Hjerting Transformatorforening. Forbrugere under 100.000 kWh kan blive fjernaflæst mod betaling.

Ikke fjernaflæste forbrugere er omfattet af en fælles forbrugsprofil (skabelon), som time for time udregnes som netområdets residualforbrug.

 

Til El-leverandører / Balanceansvarlige

Residualforbruget downloades ved hjælp af Data Bank.

I Data Bank er der mulighed for at vælge periode, tidsenhed og rapporteringstype. Til orientering er det kun muligt at hente data via Data Bank, hvis sikkerheden på internetforbindelsen sættes til medium eller lavere.

[Hent data]


HJERTING EL-NET

(Transformatorforening)

 
Hjerting El-Net (Transformatorforening)

Bytoften 8  •  6710 Esbjerg V  •  CVR: 14596119